25 maja

Nie daj się zwyciężyć złu – Rzym. 12:21

Często się kryje, na jaw nie wychodzi,
Bo atakuje zawsze z zaskoczenia.
Cicho się skrada, jak przebiegły złodziej, 
albo w „światłości anioła” się zmienia.

Bądź wtedy czujny i proś Zbawiciela,
By ci użyczył Swej broni miłości;
Zwyciężysz łatwo nią nieprzyjaciela,
Dobro w twym sercu nie dopuści złości.

A broń szatańska niech ci obca będzie,
Nią niech się biją jego zwolennicy;
I Pan Zastępów niech ci Wodzem będzie,
On ci udzieli nadziei przyłbicy.

<<<wczoraj jutro>>>