6 – lutego

Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od południa przychodzi wywyższenie. Ale Bóg sędzia, jednego poniża, a drugiego wywyższa – Ps. 75:7,8

Ojcze niebieski, Tyś sędzią człowieka,
Jednych wywyższasz, a drugich poniżasz,
I próżno nam Twych wyroków dociekać,
Głębię serc naszych wszakże tylko Ty znasz.

Ty nam pozwalasz u stóp Twoich służyć, 
Komu chcesz, dajesz pracy przywileje,
Pozwalasz w poświęceniu siły nasze zużyć,
Dajesz nagrody wspaniałą nadzieję.

Ty wiesz najlepiej, kto żyje w pokorze
I mocen unieść ciężar wywyższenia,
Więc temu dajesz w Twym Boskim wyborze
Godność i urząd, sposobność służenia.

Bo nie od wschodu ani od zachodu,
Ani od puszczy przyjdą wywyższenia.
Sług Ty stanowisz pośród Twego ludu,
Z tych, co nie pragną swego uwielbienia.

<<<wczoraj jutro>>>