27 lipca

Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny [do oskarżenia], chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w związku z zakonem Boga jego – Dan. 6:5

Światło na górze skryć się nie może,
Jasnością swą pulsuje,
Latarnia morska w ciemności porze
Wciąż drogę pokazuje.

Takie to światło hen, przed wiekami,
Bóg sporządził w dniu czwartym,
Aby świeciło między gwiazdami,
W wszechświecie rozpostartym.

I inne światła też postanowił,
By ludzkość prowadziły;
Gdy jedno gasło, to drugie wznowił,
By dodawało siły.

Prorocze światło to Danielowe
Po dziś dzień jasno świeci.
Ono wskazuje na dni końcowe,
Przyświeca od stuleci.

<<<wczoraj jutro>>>