20 kwietnia

Kto wierny jest w małym, i w wielkim wiernym jest – Łuk. 16:10

Małe czyny serdeczne,
W cichości wykonane,
Przybliżą dni wieczne,
Choć nikomu nieznane.

Bo „Ten, który nie drzemie”,
Pisze wszystko w Twej duszy – 
Małą, drobną przysługą
I wielkie łzy osuszysz.

Sam Zbawiciel zapewnia,
Że kto wierny jest w małym,
Dojdzie i wielkich rzeczy,
Stanie się doskonałym.

<<<wczoraj jutro>>>