14 kwietnia

Wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzony został – Izaj. 53:12

Z przestępcami był liczony
Pan najświętszy, zakrwawiony, 
W górę z krzyżem podniesiony.

Wylał na śmierć duszę Swoją, 
Aby zbawić duszę moją;
Mego życia On ostoją.

Jezu mój umierający,
W ciężkim bólu konający,
Wielkim głosem wołający:

„Ojcze, czemuś mnie opuścił”, 
Czemuś samotność dopuścił,
Wielki ciężar na mnie spuścił!

„Wykonało się” zbawienie, 
Przez krzyżowe ucierpienie
Pan zdjął z ludzi potępienie.

<<<wczoraj jutro>>>