25 grudnia

Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym – Łuk. 2:10,11

Gwiazdo Betlejemska! Z nieba sprowadziłaś 
Lepszą, nową erę na ziemię.
Przez chóry anielskie ludziom ogłosiłaś,
Że szczęścia dozna ludzkie plemię.

Do dziś promieniujesz, Gwiazdo Betlejemska,
Radością, pokojem na ludzi.
W świetle Twych promieni zniknie dola ciężka,
Bo miłość braterska się zbudzi.

O Gwiazdo, tej nocy złożona we żłobie,
Zbawieniem ludzkości nazwana!
Odkupienie świata dajesz w Swej Osobie,
Niebieska Dziecino od Pana.

<<<wczoraj jutro>>>