8 czerwca

Niech wie, że kto odwróciłby grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów – Jak. 5:20

Samarytaninie z sercem litościwym,
Czyn twój szlachetny w Biblii zapisany!
Ty swym postępkiem serdecznym i tkliwym
Leczysz skutecznie ciężkie grzechu rany.

Lejesz oliwę łagodną i miłą,
Słowa pomocy od Ducha Świętego,
By błądzącego natchnąć nową siłą,
By się otrząsnął, wyzwolił od złego.

Zachowasz duszę od śmierci – miłością,
Którąś na drodze okazał bliźniemu;
Bo gdy upadał, dotknięty słabością,
Pomocną rękę swą podałeś jemu.

<<<wczoraj jutro>>>