23 czerwca

Na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny – Mat. 13:23

Gdy cię posiano na dobrej roli
– Ręka Rozsiewcy tak zarządziła – 
To nie sprzeciwiaj się świętej woli,
By dobra rola dobrze rodziła.

Niech rodzi plony obfite w ziarno,
Owoc przynosi nawet stokrotny!
Wziąłeś przywilej z łaski za darmo – 
Spełniaj powinność sercem ochotnym.

Proś o deszcz łaski, by się pomnożył
Trud i wysiłek w służbie bliźniemu;
Wszystko, czym władasz, byś w pracy zużył,
Większy plon przyniósł Panu swojemu.

<<<wczoraj jutro>>>