23 września

Manna

Musiałem wam pisać, napominając, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną – Judy 3

      Nasz dobry bój wiary w znacznej mierze polega na bronieniu Słowa Bożego, co obejmuje także obronę charakteru Boga. To oznacza naszą gotowość stania po stronie prawdy za wszelką cenę i przeciwko każdej liczbie napastników – przeciwko wierzeniom i teoriom ludzkim, fałszywie przedstawiającym dobrą nowinę o wielkiej radości, którą głosili Pan i Apostołowie, a która dzięki Bogu będzie jeszcze udziałem wszystkich ludzi. Apostoł wyraża to następująco: „Jestem wystawiony ku obronie Ewangelii”. Obrona prawdy to najmniej, co możemy uczynić. Prawda jest reprezentantem Boga i Chrystusa, dlatego jest naszym sztandarem, a jako prawdziwi żołnierze, musimy bronić naszego sztandaru, nawet za cenę śmierci. (R 3272)

      Wiara raz świętym podana składa się z doktryn, przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów Biblii, danych przez Boga Jego prawdziwemu ludowi Wieku Ewangelii. Nauki te atakowane są z całą siłą i złośliwością, na jaką upadli aniołowie i ludzie mogą się zdobyć. Jako kustosze wyroków Bożych, bylibyśmy niewierni swemu szafarstwu, gdybyśmy jak bojaźliwi tchórze w bezczynności pozwalali na dalsze ataki. Powinniśmy uzbroić się w zupełną zbroję Bożą i odpierać ataki błędu kierowane przeciwko prawdzie; a podejmując walkę ofensywną, powinniśmy z całą mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością niszczyć przeciwne jej błędy i wyzwalać z ich łańcuchów naszych uwięzionych braci i przyjaciół.

      Równoległe cytaty: Dz.17:2; 18:4,19; 20:27; 24:25; 1 Kor. 9:23-27; Gal. 2:2-5,12-14; 5:7; 2 Piotra 2:1; Filip. 2:16; 2 Tym. 2:5; 4:7.

      Pieśni: 44, 78, 118, 183, 145, 272, 266.
      Wiersze brzasku: (143) Bohaterstwo.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5056
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu broniłem(am) prawdy? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>