20 września

Manna

Tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który mieszkam na wysokości na miejscu świętym… ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych – Izaj. 57:15

      Zawsze pamiętajmy, że Pan nigdy nie gardzi złamanym i skruszonym sercem, że go nigdy nie odtrąci. Dlatego bez względu na to, w jakie trudności może popaść ktoś z ludu Bożego, jeśli stwierdza, że pragnie społeczności z Panem i przebaczenia, jeśli jego serce jest skruszone i złamane, niech nie rozpacza, lecz pamięta, że Bóg zapewnił zasługę Chrystusa, która umożliwia Mu przyjęcie i usprawiedliwienie darmo od wszelkiego grzechu wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego przez Jezusa – przez wiarę w Jego krew. Ci, którzy z powodu swoich grzechów mają złamane i skruszone serce, mogą być pewni, że nie popełnili „grzechu na śmierć”, ponieważ dowodzi tego stan ich serca, jak oświadcza Apostoł: „Albowiem niemożliwe jest, aby się odnowili ku pokucie” ci, którzy popełnili grzech na śmierć. (R 3253)

      Jehowa jest wzniosły w Swej osobie, charakterze, planie i dziełach. On jest nieskończony w Swym wywyższeniu. Chociaż jest najwyższy ze wszystkich istot, bardzo różni się od wielkich spośród ludzi i upadłych aniołów. Niewielu z tych pierwszych zniża się do istot niższego stanu, czego nie czyni żaden z tych drugich, szczególnie, by podnieść je w sercu i umyśle. Wszelkie kontakty Jehowy z konieczności odnoszą się do istot niższych. Z przyjemnością używa On jednak Swego stanowiska, ducha, planu, dzieł i przymiotów na rzecz uniżonych i skruszonych. Dla ich błogosławieństwa nawet oddaje na śmierć Swych ludzkich synów. Gdzie można znaleźć drugiego tak godnego? Godny jest On wiary, miłości, posłuszeństwa, wdzięczności, chwały, służby i wierności.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 10:17; Ps. 8:10 [Ps. 8:9]; 57:6; 97:2,6,9; 145:5,11,12; Izaj. 2:10; 6:1,3; 35:2; Ezech. 1:26-28; 1 Moj. 19:16; 2 Moj. 15:13; 22:27; 34:6,7; 4 Moj. 14:18-20; Sędz. 2:18; 2 Sam. 12:13; Ezdr. 9:9,13; Neh. 9:17,27-31; Ijoba 33:14-30; Ps. 30:6; 32:1,2,5; 85:11; 103:3,8-14,17; Mat. 18:11-14,23-27; Łuk. 1:50,77,78; Efez. 2:4-7; Żyd. 4:16; 1 Piotra 3:8,15; 1 Jana 1:9.

      Pieśni: 176, 68, 67, 63, 121, 286, 293.
      Wiersze brzasku: (20) Ustawiczna pomoc.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5217
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak Bóg okazał mi w tym tygodniu Swoją łaskę? Jak ją przyjąłem(am) i wykorzystałem(am)? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>