8 stycznia

Manna

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim – 1 Tes. 5:15

      Według standardów biblijnych prawdziwy lud Boży powinien posiadać największą ogładę, być najbardziej szlachetnym, najbardziej uprzejmym, najbardziej wielkodusznym i najbardziej życzliwym ze wszystkich ludzi na świecie, i to w najpełniejszym tego słowa znaczeniu; nie w znaczeniu jedynie zewnętrznych form i pozorów uprzejmości, łagodności, itp., tak powszechnych w świecie, lecz łagodności i uprzejmości pochodzących z serca, z ocenienia Ducha Pana i ducha Prawdy, ducha miłości i sprawiedliwości. (R 2877)

      Duch zemsty jest duchem szatana, tak jak duch cichości i niestosowania odwetu jest Duchem Pana. Dlatego wszyscy posiadający Jego Ducha zawsze będą gotowi świadczyć dobro zarówno przyjacielowi, jak i wrogowi, stosownie do sposobności dobrze czyniąc wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Jeśli zawsze będą postępować w ten sposób, ich serce coraz bardziej będzie stawać się podobne do Pańskiego.

      Równoległe cytaty: 3 Moj. 19:18; 5 Moj. 32:25; Ps. 94:1; Przyp. 20:22; Mat. 5:38-41; Rzym. 12:12-17,19-21; Żyd. 10:30; 1 Piotra 2:23; 3:9; Gal. 6:10; 1 Tes. 3:12; 1 Tym. 6:18.

      Pieśni: 125, 267, 196, 198, 315, 95, 208.
      Wiersze brzasku: (105) Właśnie dzisiaj.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5897.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu oddawałem(am) złem za zło, dobrem za zło, czy złem za dobro? Jakie były okoliczności, motywy i skutki?

<<<wczoraj jutro>>>