31 stycznia

Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej – Ps. 25:9

      Takie usposobienie jest niezbędne dla tych, którzy chcieliby otrzymać mądrość pochodzącą z góry. Oni muszą posiadać pokorną ocenę swoich własnych słabości i braku mądrości, w przeciwnym bowiem razie nie mogą z łatwością i w pełni otrzymać mądrości, którą Bogu upodobało się udzielać w obecnym czasie tylko tym, których postawa serca jest w stanie ją przyjąć. Można także zauważyć, że ta pokora umysłu jest niezbędna jako podstawa ducha zdrowego rozsądku, bowiem któż mógłby myśleć sprawiedliwie, rozsądnie czy bezstronnie, jeśli przede wszystkim nie miałby pokornego usposobienia? Musimy zatem zgodzić się, że pokora jest podstawowym elementem usposobienia, umysłu Chrystusowego. (R 2585)

      By móc się uczyć, trzeba być pokornym. Pokora jest niezbędna, gdy chce się być nauczanym przez Boga. Tylko ci, którzy opróżnią się z siebie samych, mogą być napełnieni Bogiem. Tak opróżnieni, są przygotowani do otrzymania wiedzy daleko przewyższającej najwyższe szczyty ludzkiej mądrości, gdyż sam Bóg będzie ich wielkim Nauczycielem, a Jego mądrość obejmuje wszystko.

      Równoległe cytaty: Ps. 22:27; 37:11; 76:9,10; 147:6; 149:4; Kaz. 10:4; Izaj. 11:4; 29:19; Sof. 2:3; Mat. 5:5,38-42; 11:29; 1 Kor. 6:7; 2 Kor. 10:1; Gal. 6:1; Efez. 4:1,2; Kol. 3:12,13; 2 Tym. 2:24,25; 1 Piotra 3:4.

      Pieśni: 71, 136, 145, 315, 128, 160, 154.
      Wiersze brzasku: (58) Mocna i słodka mego Ojca troska.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5370.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>