2 stycznia

Manna

Nie jesteście sami swoi; albowiem jesteście drogo kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże – 1 Kor. 6:19,20

      Czy na początku nowego roku może być ważniejsza lekcja od tej, że nie jesteśmy sami swoi, lecz należymy do kogoś innego; że z tego powodu powinniśmy starać się, by podobać się nie sobie, lecz Panu; służyć nie sobie, lecz Jemu; starać się być posłusznym nie własnej woli, lecz wręcz przeciwnie – Jego woli? Oznacza to świętość w najbardziej absolutnym i najszerszym znaczeniu tego słowa: nie tylko odłączenie się od grzechu do sprawiedliwości, lecz także odłączenie się od siebie (i świata) do woli Bożej w Chrystusie.      (R 2097)

      Lud Boży jest Jego ludem nie tylko z tytułu stworzenia i uświęcenia, lecz także z powodu odkupienia. Dlatego słusznym i właściwym jest, by wszystko, co posiada i czym jest, przynosiło chwałę Bogu, jego Właścicielowi i Stwórcy, co powinien czynić pełnią swej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa, ponieważ cokolwiek poniżej tej pełni byłoby niegodne i niestosowne.

      Równoległe cytaty: Mat. 20:28; 1 Tym. 2:5,6; Dz. 20:28; Obj. 5:9; 14:4,5; 2 Kor. 5:14,15; Tyt. 2:14; 1 Kor. 7:23; 10:31; Gal. 3:13; Żyd. 9:12; 1 Piotra 1:18; 2:9; Mat. 5:16; Jana 15:8; Filip. 1:9-11.

      Pieśni: 191, 5, 15, 132, 178, 187, 215.
      Wiersze brzasku: (263) Kolejny rok dla ciebie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4632.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co powyższy tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>