1 stycznia

Manna

Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głos chwały jego. Zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej – Ps. 66:8,9

      Bogu niech będą dzięki za to, że Jego łaska ochroniła nas i „zachowała od upadku” przez kolejny rok; za to, że tak wielu z nas trwa dotąd w jedności serca i umysłu odnośnie Słowa Bożego i służby tym Słowem! Kiedy uświadomimy sobie, że przeciwnikowi dozwolono sprowadzać wielkie złudzenia na lud Pana w celu przesiania tych, którzy nie są prawdziwie Jego (2 Tes. 2:1-12), świadomość ta z całą pewnością pobudzi nas do dziękowania Bogu za to, że rozpoczynający się kolejny rok zastał nas trzymających się mocno prawdy, oceniających ją i będących w pełnej zgodzie ze wszystkimi Boskimi postanowieniami, przez które On zachował nas od upadku. (R 3125)

      Prawdziwy lud Boży zachęca się nawzajem do głoszenia pochwały Boskiego Słowa i przyczyniania się do zrozumienia poselstwa mówiącego o Jego przymiotach. Bóg zachowuje istnienie Swego prawdziwego ludu przez cały bieg jego życia. On nie pozwala i nie pozwoli, aby ci, którzy są Jego, upadli lub utracili swoje stanowisko w Chrystusie, potężnej Skale, na której stoją.

      Równoległe cytaty: Joela 2:26; Ps. 103; 104:1; 105:1-7; 91:1-16; 92:2-6, 11-16 [Ps. 92:11-15]; Rzym. 8:31-39; 1 Piotra 1:2-9; Judy 24,25; Ps. 40:2-5; 115:18; 145:1-2; Izaj. 33:16; Mat. 10:28-31.

      Pieśni: 34, 235, 236, 237, 238, 145, 120.
      Wiersze brzasku: (255) Ów rok, co przed nami.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5500.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu głosiłem(am) Jego chwałę? Jak mnie to ożywiało i zachowywało przed potknięciem się? Co w tym roku uczynię w zakresie głoszenia Jego chwały?

<<<wczoraj jutro>>>