6 sierpnia

Manna

Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was – Jak. 4:7

      Jeżeli jesteśmy stanowczy w odrzucaniu pokus, wzmacnia to siłę naszego charakteru, nie tylko na teraźniejsze, lecz także na późniejsze pokusy. Do pewnego stopnia wprowadza to w zakłopotanie naszego przeciwnika, który – widząc naszą stanowczość – dobrze wie, iż bezcelowe byłoby dyskutowanie z osobami o silnych przekonaniach i stanowczym charakterze. Podjęcie pertraktacji z pewnością doprowadziłoby natomiast do wysunięcia dalszych powodów i argumentów przez przeciwnika, jak również do niebezpieczeństwa, że zostaniemy przez niego pokonani, ponieważ – jak oświadcza Apostoł – diabeł jest przebiegłym przeciwnikiem, a „zamysły jego nie są nam tajne”. Szybkie i stanowcze posłuszeństwo Słowu i Duchowi Pana jest jedynym bezpiecznym sposobem postępowania dla wszystkich braci. (R 2565)

      Działalność szatana wobec nas jest nie tylko obronna, lecz także zaczepna. Jego atak jest przebiegły, nagły, ostry i wytrwały. Należy odeprzeć go energicznie. Powinniśmy odpierać go przez czuwanie, modlitwę, wiarę w nasze uzbrojenie, nadzieję zwycięstwa, chęć pokonania go, wytrwałe zdecydowanie osiągnięcia zwycięstwa, działanie przeciwko niemu, odrywanie naszych uczuć od zła, unikanie zła, odwracanie od niego uwagi, zastępowanie zła przeciwnym mu dobrem, ograniczanie zła dobrem innym niż przeciwne oraz czynienie serca i umysłu niedostępnymi na ataki szatana. Tak wytrwale podtrzymywany opór pokona go i zmusi do haniebnej ucieczki.

      Równoległe cytaty: 1 Piotra 5:8,9: Efez. 4:27; 6:10-13; Mat. 4:1-11; 1 Kron. 21:1; Ijoba 1:6-12; 2:3-7; Zach. 3:1,2; Mat. 13:19,38,39; Łuk. 22:31; Jana 8:38,41,44; 12:31; 13:2,27; Rzym. 16:20; 2 Kor. 2:11; 4:4; 11:3,14,15; 1 Jana 3:8,10,12; 5:18.

      Pieśni: 145, 323, 13, 130, 184, 266, 272.
      Wiersze brzasku: (127) Wytrwałość.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5896
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu dawałem(am) odpór diabłu? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>