2 sierpnia

Manna

Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym – Ps. 95:6

      Naszym zdaniem niemożliwe jest, by jakikolwiek chrześcijanin bez modlitwy mógł utrzymać właściwe i konsekwentne postępowanie w życiu oraz budować taką strukturę wiary i charakteru, jaką przedstawił Apostoł – składającą się ze „złota, srebra i drogich kamieni”. Co więcej, nie może tego uczynić bez regularnej modlitwy, a nawet powiedzielibyśmy – bez modlitwy na kolanach. Wierzymy, że potwierdzą to doświadczenia i świadectwa najprawdziwszych i najlepszych z ludu Bożego, jacy kiedykolwiek żyli. (R 2501)

      Cześć jest jedyną rozsądną postawą dla nas, którzy jako Boskie stworzenia jesteśmy tak zależni od Jego szczodrości i tak błogosławieni Jego dobrocią. Cześć nie tylko oznacza modlitwę we wszystkich jej elementach, takich jak inwokacja, wysławianie, dziękczynienie, wyznanie, prośba, społeczność i zapewnienie, lecz także zupełną martwotę dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga. Istotą czci jest uczynienie i zachowanie zupełnego poświęcenia. Powinniśmy okazywać to zupełne oddanie się we wdzięcznej i oceniającej wierze, nadziei, miłości oraz posłuszeństwie, jako swoją rozsądną służbę ofiarniczą, a także zapraszać siebie nawzajem do łączenia się w tym z nami.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 20:3; 34:8; Ps. 22:23; 26:6-8; 29:2; 66:4, 13,14; 100; 116:12-14,17; 119:108; Izaj. 38:20; 56:6,7; Jer. 31:12; Mat. 4:10; Jana 4:23,24; Filip. 3:3; Żyd. 12:28; Obj. 14:7.

      Pieśni: 160, 11, 45, 55, 219, 8, 277.
Wiersze brzasku: (92) Modlitwa poświęconych.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5692
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu służyłem(am) Bogu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>