7 października

Manna

Każdy, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku – Mat. 7:26

      Nadzieje zbudowane na obietnicach Pana, którym nie towarzyszą uczynki, są nadziejami zbudowanymi na piasku. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nadejdzie wielka próba, która pokaże, że takie nadzieje są całkowicie bezużyteczne. Okaże się, że zwiodły one osoby je żywiące, które były pewne udziału w Królestwie. Z drugiej strony ci, którzy budują w posłuszeństwie, a ich serce i język wyznają i czczą Pana, uczynki potwierdzają ich wiarę, a ich owoce dają świadectwo bliskiego związku z Panem – przejdą przez wszystkie życiowe burze i nigdy nie zostaną poruszeni ani zachwiani, ponieważ stoją na mocnym fundamencie. (R 3317)

      Wypowiedzi Jezusa i nauki Biblii są tożsame, ponieważ Bóg podawał Pismo Święte przez Swego Syna, począwszy od Jego przedludzkiej egzystencji. Słuchać Jego słów znaczy rozumieć je. Reagują na nie tylko cisi. Niewątpliwie głupim jest ten, kto je rozumie, a nie poddaje się ich wpływowi. Wszystkie jego wysiłki, by czynić nadzwyczajne rzeczy w imieniu Pana, zakończą się niepowodzeniem, jeśli chodzi o rozwój w podobieństwie do Chrystusa, a tym samym o rozwój charakteru podobającego się Bogu. Struktura wiary takiej jednostki, jak dom zbudowany na piasku, zostanie zmieciona przez deszcze, wiatry, burze i powodzie czasu wielkiego ucisku, który przyjdzie na nią i na cały świat.

      Równoległe cytaty: Przyp. 10:8; Mat. 5:6; 7:24,25,27; 13:7,14,15,19-23; Ezech. 33:30-32; Rzym. 2:13; 10:14-21; Jak. 1:19,22-25; Łuk. 6:49; 11:28; 13:24-27.

      Pieśni: 49, 22, 79, 296, 306, 311, 332.
      Wiersze brzasku: (209) Ktoś tu, ktoś tam.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5407
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakim jestem słuchaczem Słowa? Jak słuchałem(am) Słowa w tym tygodniu? Jakie były powody, duch i wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>