31 października

Manna

Albowiem lepsze jest miłosierdzie [łaska] twoje niż żywot; wargi moje będą cię chwalić – Ps. 63:4

      Ci, którzy zasmakowali łaski Pana i zrozumieli, że jest ona lepsza niż żywot i którzy radośnie położyli na Jego ołtarzu wszelkie ziemskie dobra, nadzieje i ambicje, cieszą się z możliwości opowiadania dobrej nowiny drugim, opowiadania o chwale Tego, który powołał ich z ciemności do Swojej cudownej światłości. To poselstwo jest zbyt dobre, by je zatrzymać. Nie tylko nie trzeba im płacić za jego głoszenie, lecz chętnie godzą się na to, by jego opowiadanie i posiadanie Boskiej łaski z tym związanej coś ich kosztowało – pociągało za sobą kłopoty, wydatki pieniężne, utratę ziemskich przyjaźni, nadwerężenie (jeśli nie zerwanie) niektórych związków rodzinnych, jak również dezaprobatę świata i kościelnictwa. (R 2850)

      Boskie miłosierdzie dla nas składa się z Jego łaski okazanej nam w stworzeniu, opatrzności, odkupieniu, pouczeniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu i wyzwoleniu. Szczególnym miłosierdziem, o którym mowa w tym tekście, jest jednak oferta i udzielenie powołania do niebiańskiej natury wraz z Chrystusem. Jest ono o wiele lepsze niż ludzkie życie, a jego przywileje są wyższe, tak jak niebiosa są wyższe od ziemi. Takie powołanie daje wargi, prawdziwe nauki objawiające chwałę Jehowy – Jego chwalebną mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Ogłaszajmy zatem ten cudowny plan, ukazujący Jego chwałę.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 15:1,2; Ijoba 36:24; Ps. 7:17; 9:12; 22:23-26; 28:6,7; 30:5; 33:1-3; 35:18; 43:3,4; Izaj. 38:17; Łuk. 1:46,47; Jana 14:23.

      Pieśni: 238, 235, 236, 237, 273, 19, 37.
      Wiersze brzasku: (270) Czy przetrwa jego dzieło?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5440
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z powyższym tekstem? Jak zostały przyjęte? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były rezultaty?

<<<wczoraj jutro>>>