21 października

Manna

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje – Łuk. 11:2

      Słowa te wyrażają uwielbienie, ocenienie Boskiej dobroci i wielkości oraz odpowiednią cześć. Gdy zanosimy błaganie do Pana, pierwsza nasza myśl nie powinna być samolubna – odnosząca się do nas samych czy spraw innych drogich nam osób, ale na pierwszym miejscu we wszystkich naszych myślach, zamierzeniach i rachubach powinien być Bóg. Nie możemy modlić się o nic, co nie byłoby zgodne z czcią imienia naszego Niebiańskiego Ojca. Nie powinniśmy prosić dla siebie ani naszych bliskich o nic, czego On w pełni nie pochwalałby i nie zachęcał, by o to prosić. Być może żadna zaleta serca nie znajduje się w większym niebezpieczeństwie wymazania z życia wyznaniowych chrześcijan niż cześć dla Boga. (R 3351)

      Bóg dla Swoich dzieci czyni wszystko to, a nawet więcej, co dobry ziemski ojciec czyni dla swoich: spładza je, miłuje, utrzymuje z nimi społeczność, zaopatruje, szkoli, przygotowuje i daje im dziedzictwo. Jako nasz Niebiański Ojciec, czyni to wszystko w najwyższym stopniu. Bardzo właściwym jest zatem święcenie Jego imienia. Czynimy to oddając Mu najwyższą cześć i oddanie naszego serca, umysłu, duszy i siły. W najpełniejszym znaczeniu jest to takie postępowanie z naszej strony, które krystalizuje w nas podobieństwo Chrystusowe i przystosowuje do Królestwa. Nie pragniemy oddawać Mu mniejszej czci.

      Równoległe cytaty: Izaj. 63:17; Mat. 5:44,45; 6:4; 8:13; Rzym. 8:15; 1 Kor. 8:6; 2 Kor. 1:3; 6:18; Gal. 4:4-7; Efez. 1:3,17; 3:14; 5:20; Kol. 1:3,12; Jak. 1:17; 1 Jana 3:1; Obj. 3:5; 14:1

      Pieśni: 11, 45, 46, 83, 89, 193, 176
      Wiersze brzasku: (238) Boskie tkanie
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5378
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu uwielbiałem(am) Boskie imię? Jak? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>