19 października

Manna

Darmo wzięliście, darmo dawajcie – Mat. 10:8

      Bądźmy zawsze gotowi, by wszystkim, którzy są głodni i spragnieni, udzielać tego błogosławionego pokarmu, który nas tak bardzo odświeżył i wzmocnił. Jeśli go nie otrzymają, osłabną w drodze, poszukując innego. Posiadamy właśnie ten pokarm, którego potrzebują wszyscy domownicy wiary. Bez niego nie będą mogli utrzymać swego stanowiska ani dążyć naprzód, i z pewnością doznają zniechęcenia. Środki finansowe, jakie posiadamy na posyłanie innym chleba żywota, oraz znajomość prawdy nie powinny być przez nas samolubnie gromadzone ani samolubnie wykorzystywane. Mają one być poświęcone Panu, a Pan z tego poświęcenia wyprowadzi błogosławieństwa dla drugich oraz pomnoży błogosławieństwa dla naszego własnego umysłu i serca. (R 3332)

      Przegląd udzielonych nam przez Boga darów objawia, jak całkowicie darmo, tj. szczodrze i łaskawie, udziela nam On błogosławieństw stworzenia, opatrzności, odkupienia, pouczenia, usprawiedliwienia, uświęcenia i wyzwolenia. Błogosławieństwa te zawierają wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Otrzymaliśmy je naprawdę darmo. Dlatego w tym samym duchu udzielajmy z naszej wiedzy, uczuć, czasu, sił, środków, zdrowia, życia, służby, wygody, wpływu, reputacji, bezpieczeństwa; oddajmy nasze małe ludzkie wszystko drogiemu Ojcu Niebiańskiemu, Dawcy każdego dobrego i doskonałego daru! Żaden z darów przez nas ofiarowanych nie będzie ani wystarczająco wielki, ani wystarczająco dobry, by był godny Tego, który dał nam wszystko.

      Równoległe cytaty: Dz.Ap. 8:18-20; Ps. 34:11; 68:19,36 [Ps. 68:35]; 84:12; Kaz. 2:26; Izaj. 42:5; Ezech. 11:19; Dan. 2:21-23; Mat. 11:28; 25:14-30; Jana 6:27; 16:23,24; 17:22; Rzym. 5:16-19; 8:32; 12:6-8; 1 Kor. 13:1-3; 1 Piotra 4:10.

      Pieśni: 70, 326, 11, 1, 68, 286, 28.
      Wiersze brzasku: (284) Galilejskie czy Martwe Morze?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5926
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak odwzajemniałem(am) Boskie dary? Dlaczego? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>