17 października

Manna

Pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpieczny będziesz – Ps. 91:4

      Jehowa gromadzi Swoje lojalne i wierne dzieci tak blisko Swego serca, że one odczuwają ciepło Jego miłości i odpowiadają na nią w swoim sercu: „Będę mieszkał w przybytku twoim [pod Twoją ochroną] na wieki, chroniąc się pod zasłoną skrzydeł twoich; albowiem tyś był ucieczką moją i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela … albowiem tyś, Boże, wysłuchał ślubów moich [mojego poświęcenia], tyś dał mi dziedzictwo tych, którzy się boją imienia twego” (Ps. 61:4-6). „Będę śpiewał o mocy twojej; zaraz z poranku wysławiać będę miłosierdzie twoje; boś ty był twierdzą moją i ucieczką w dzień ucisku mego” (Ps. 59:17). (R 3331)

      Słowa te skierowane są do świętych okresu Laodycei. Występuje tu podwójny obraz, pokazujący ich bezpieczeństwo: kury, okrywającej kurczęta swoimi piórami przed niebezpieczeństwem, oraz orła, ochraniającego skrzydłami swoje młode. Pierze kury przedstawia opatrzność Pana, chroniącą nas zarówno przed doświadczeniami, jak i pośród nich. Dwa skrzydła orła przedstawiają Stary i Nowy Testament, których głównymi tematami są odpowiednio: restytucja – pieśń Mojżesza, oraz wyborcze zbawienie – pieśń Baranka. Prawdy te stanowią naszą ochronę. Bezpieczeństwo świętych jest zatem zapewnione przez Słowo i opatrzność Pana.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 15:1; Ps. 112:7; 121:6; 124:2,3,7; 141:9; 146:5,6; 4 Moj. 23:19; 5 Moj. 32:10-12; Izaj. 43:2; Mat. 23:37; 2 Tym. 4:18; Przyp. 3:21,23,24.

      Pieśni: 120, 12, 56, 63, 93, 126, 137.
      Wiersze brzasku: (171) Wystarczająca łaska.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5437
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu opatrzność i Słowo były moją ochroną? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>