15 października

Manna

Miejcie wiarę w Boga – Mar. 11:22

      Odkąd staliśmy się naśladowcami Pana, nasze codzienne doświadczenia są kierowane i strzeżone przez niewidzialną siłę, byśmy jako uczniowie w szkole Chrystusa wszyscy byli przez Niego nauczani i coraz bardziej rozwijali łaski Ducha, szczególnie wiarę. Prawdopodobnie obecnie nie jesteśmy w stanie w pełni ocenić tego, jak ważna jest wiara. Wydaje się, że jest ona tą rzeczą, której Pan szczególnie poszukuje w tych obecnie powoływanych na Jego naśladowców. Proporcjonalnie do naszej wiary będziemy mogli radować się nawet w utrapieniach. Nie możemy cieszyć się z cierpień, lecz dzięki wierze możemy cieszyć się na myśl, że są one tylko lekkim uciskiem, który wypracowuje dla nas daleko większą i wieczną chwałę. (R 3324)

      Wiara to umysłowe ocenienie osoby lub rzeczy i poleganie serca na niej. Wiara chrześcijańska to umysłowe ocenienie Boga i Chrystusa i poleganie serca na Nich. Przejawia się ona wobec Boga i Chrystusa w sposób przedstawiony w Piśmie Świętym: w odniesieniu do Ich osób, charakteru, słów i czynów. Bóg i Chrystus dowiedli, że pod tymi względami można na Nich zupełnie polegać i dlatego są godni naszego zaufania. Nasze doświadczenia wielokrotnie potwierdziły prawdziwość tego. Z tego powodu Jezus, zupełnie właściwie i bez szkody dla nas, może nawoływać nas do ufania Ojcu i Jemu.

      Równoległe cytaty: Joz. 1:9; 2 Kron. 15:7; 20:20; 32:7,8; Neh. 4:14; Ijoba 35:14; Ps. 4:6; 27:14; 31:20, 25 [Ps. 31:24]; 37:3,5,7,39,40; 55:23; 115:9,11; Przyp. 3:5,6; Mat. 17:20.

      Pieśni: 56, 93, 87, 176, 12, 104, 106.
      Wiersze brzasku: (92) Modlitwa poświęconych.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5539
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu przejawiałem(am) wiarę? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>