13 października

Manna

Ja tobie ukażę wiarę moją przez uczynki moje – Jak. 2:18

      Chociaż lud Boży obecnego Wieku nie powinien być sądzony na podstawie uczynków, ale na podstawie wiary, uczynki są potrzebne. Przez uczynki okazujemy swoją wiarę, a dzięki Bogu, niedoskonałe uczynki mogą dowieść lojalności naszych intencji, woli. Jeśli nasze uczynki demonstrują Panu szczerość naszej wiary, taka wiara będzie się nadawała do przyjęcia przez Niego, a my zostaniemy uznani za doskonałych i dostąpimy udziału w Królestwie oraz we wszystkich wielkich i cennych rzeczach, które Pan przygotował dla tych, którzy Go miłują nie tylko słowem, ale także uczynkami – dla tych, którzy uczynkami swojego życia usiłują pokazać, zademonstrować swoją miłość. (R 3317)

      Wiara nie polega wyłącznie na uwierzeniu w zrozumiałe stwierdzenia, chociaż wymaga takiego uwierzenia jako podstawy. Musi być całkowicie przekonana co do rzeczy, w którą wierzy, musi uczynić ją swoją własną i działać zgodnie z nią. Taka wiara jest żywą mocą pobudzającą myśli, motywy, słowa i czyny. Prawdziwa wiara uwidoczni się więc w uczynkach, a jeśli ich nie ma, słusznie można wątpić w obecność prawdziwej wiary. Przez odpowiednie uczynki okazujmy zatem, że posiadamy wiarę oświecającą, usprawiedliwiającą, uświęcającą i wyzwalającą, gdyż w Jezusie Chrystusie skuteczna jest tylko wiara działająca przez miłość.

      Równoległe cytaty: Mat. 5:16; 7:16-18,20; Jana 13:38; 15:5,8; Gal. 5:6; Jak. 1:27; 2:17,19-26; 3:13; 1 Moj. 22:9,12; 15:6; Rzym. 4:3; Gal. 3:6; 6:9,10; Filip. 2:12,13; Tyt. 3:14; Żyd. 11; 1 Jana 2:6; Obj. 2:19.

      Pieśni: 196, 198, 34, 4, 114, 125, 78.
      Wiersze brzasku: (9) Nie czynów naszych …
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5892
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu przez uczynki okazywałem(am) prawdziwość mojej wiary? Jak? Czego one dokonały?

<<<wczoraj jutro>>>