5 marca

Manna

Co jest cnotą i godne chwały, o tym rozmyślajcie – Filip. 4:8

      Możemy bezpiecznie rozmyślać o rzeczach cnotliwych i cennych, o rzeczach w jakimkolwiek stopniu godnych chwały – szlachetnych słowach, uczynkach lub uczuciach jakiejkolwiek osoby. W wyniku takiego rozmyślania będziemy wznosić się do ideałów, którymi karmi się nasze nowe serce, umysł i wola. W obecnym życiu będziemy coraz bardziej przemieniani poprzez odnawianie umysłu i coraz bardziej będziemy zbliżać się do chwalebnego podobieństwa naszego Pana i Mistrza, przemieniani z chwały w chwałę, centymetr po centymetrze, krok po kroku. Jeśli nasze myśli pozostaną w tej postawie, a nasza harmonia z Panem zostanie utrzymana, będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, które udoskonali w nas obraz i podobieństwo Pana. (R 3129)

      Cnoty odnoszą się bardziej do łask sprawiedliwości, a chwały do łask miłości bezinteresownej. Skoro umysł musi myśleć, o ileż bardziej szlachetnym jest rozmyślanie o dobrych myślach i zaletach, cnotach i chwałach! Na niskim poziomie rozmyślań znajdują się rzeczy, na wyższym – osoby, lecz na najwyższym – szlachetne myśli i zalety, szczególnie te istniejące w Bogu, Chrystusie i świętych. Jest to także najlepszy sposób stania się takimi, jak oni.

      Równoległe cytaty: 2 Piotra 1:3,5; Joz. 1:8; Ps. 1:2; 4:5; 19:15 [Ps. 19:14]; 39:4; 49:4; 63:6,7; 77:11-13; 104:34; Ps. 119:11,15,16,23,48,59,97,99; 139:17, 18; 143:5; 1 Tym. 4:13.

      Pieśni: 198, 95, 141, 1, 125, 150, 196.
      Wiersze brzasku: (280) Życie moje tkaniem jedynie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5908.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyślałem(am) o cnotach i chwałach? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>