30 marca

Manna

Ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, jakimi wy macie być w świętym postępowaniu i pobożności? – 2 Piotra 3:11

      Pobożność na pewno nie mieści w sobie żadnych szkodliwych plotek, żadnych nieczystych ani bezbożnych mów, żadnych nielojalnych ani buntowniczych słów. Niech takie rzeczy będą jak najdalej od tych, którzy wzywają imienia Chrystusa w szczerości i prawdzie. Pamiętajmy też o tym, by codziennie rozliczać się z Panem, by żadne nieodpokutowane, a tym samym nieprzebaczone próżne słowa nie świadczyły przeciwko nam. Jeśli codziennie zdajemy rachunek przed Bogiem i staramy się o Jego łaskę, by każdego następnego dnia z większą mocą przezwyciężać zło, zostaniemy uniewinnieni podczas sądu i zaaprobowani przed Bogiem przez Chrystusa, mając świadectwo Jego Świętego Ducha, potwierdzające naszemu duchowi, że się Jemu podobamy i nadajemy się do przyjęcia przez Niego. (R 1937)

      Rozważanie procesu rozpływania się obecnego złego porządku rzeczy, który zostanie zastąpiony przez dobry porządek rzeczy, stanowi silne wezwanie do świątobliwego i sprawiedliwego życia. Do sprawiedliwego życia dlatego, byśmy nie mieli udziału w tym rozpłynięciu, a do świątobliwego życia dlatego, byśmy mogli się stać częścią nowego porządku rzeczy, w którym dzięki rozwiniętej sprawiedliwości i miłości będziemy mogli być odpowiednimi administratorami błogosławieństw dla ludzkości.

      Równoległe cytaty: Ps. 46:3-10; Izaj. 2:19,21; Jer. 25:31-38; Dan. 12:1; Mat. 24:35; 2 Piotra 3:7,10,12; Obj. 6:14-17; 20:11; 21:1; Żyd. 12:28; 1 Piotra 1:15; 2 Piotra 3:14; Filip. 2:15.

      Pieśni: 196, 171, 216, 310, 78, 125, 198.
      Wiersze brzasku: (244) Dzień Jego przygotowań.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5735.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z myślą powyższego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie były ich wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>