2 marca

Manna

      Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego [godnego czci] … o tym rozmyślajcieFilip. 4:8.

      Każdy, kto sympatyzuje z fałszem lub przesadą, kala się w mniejszym lub większym stopniu. Każdy, kto oczyszcza swoje myśli i unika przesady itp., odpowiednio oczyszcza swój umysł i cały swój charakter. Nie wystarcza też, że jesteśmy upewnieni co do prawdziwości pewnych spraw. Mamy je nadal poddawać próbie i rozpoznawać, do jakiego stopnia są prawe i szlachetne. Chociaż bowiem Pan przykrył niegodziwe cechy naszego charakteru i do końca zamierza przykrywać je własną zasługą, jednak nie możemy żywić sympatii do naszego upadłego stanu. Przeciwnie, w naszym sercu, myślach oraz we wszystkich relacjach z Bogiem i bliźnimi musimy dążyć do prawdziwej szlachetności i czci najwyższego rzędu. (R 3129)

      Rzeczami prawdziwymi są rzeczy Boskiego planu. Rzeczami poczciwymi są te, które są czcigodne, poświęcone, święte i które muszą być obiektem naszych rozmyślań, by móc działać ze czcią. Apostoł zachęca lud Boży do rozmyślania o tych rzeczach, ponieważ takie rozmyślanie udzieli oraz rozwinie w sercu i umyśle prawdziwą mądrość – mądrość, która najpierw jest czysta, a potem pokojowa, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 34:6; Ps. 33:4; 91:4; Przyp. 3:3; Izaj. 65:16; Dan. 4:37; 10:21; Zach. 8:16; Jana 8:31,32; 14:6; 17:17; Efez. 4:25; 2 Tym. 2:15; 3 Moj. 19:35,36; 5 Moj. 25:13-16; Ps. 24:4; Izaj. 33:15,16; Dz. 24:16; 2 Kor. 4:1,2; 8:21; 1 Tes. 4:11,12; Żyd. 13:18; 1 Piotra 2:12.

      Pieśni: 22, 49, 296, 130, 136, 145, 315.
      Wiersze brzasku: (233) Światłość i prawda.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4838.

      Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyślałem(am) o rzeczach prawdziwych i godnych czci? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>