15 marca

Manna

      Sprawiedliwy będzie żył przez wiarę – Żyd. 10:38.

      Nie wystarcza, że przez wiarę otrzymamy pierwszy impuls życia. Przeszedłszy z śmierci do życia, w ten sam sposób musimy trwać w odbieraniu i przyswajaniu duchowego pokarmu, abyśmy dzięki niemu mogli wzrastać. Musimy kroczyć wiarą, idąc za kierownictwem Ducha Świętego w Słowie prawdy. Życie wiarą jest sprawą osobistą, tak w odniesieniu do serca, jak i umysłu. Jest ono czymś więcej niż jedynie przyjęciem doktryn, które uznajemy za biblijne, a zatem za prawdziwe: jest przyswajaniem sobie tego, o czym przekonaliśmy się, że jest prawdą, tak by zasady prawdy stały się naszymi zasadami, a jej obietnice – naszym natchnieniem. (R 1798)

      Wysiłki człowieka w upadłym stanie, zmierzające do zdobycia życia wiecznego przez uczynki, okazały się katastrofalne. Ofiara Chrystusa umożliwiła udzielenie sprawiedliwości niezależnie od Zakonu wszystkim tym, którzy w nią wierzą. Zatem każdy, kto przyjmuje Chrystusa za swego Zbawiciela, przez wiarę zyskuje poczytane życie wieczne. W ten sposób sprawiedliwy będzie żył – przez wiarę uzyska wieczne życie w sposób poczytany. Poświęceni także żyją przez wiarę w tym znaczeniu, że ich życie jest życiem wiarą w kontraście do życia widzeniem. Ostatecznie, rzeczywiste życie wieczne na wszystkich poziomach bytu uzyskuje się przez wierność. W ten sposób w potrójnym znaczeniu sprawiedliwy będzie żył przez wiarę.

      Równoległe cytaty: Hab. 2:4; Jana 3:15,16,36; 5:24; 6:40; Rzym. 1:17; 3:19-5:1; 10:4; Gal. 2:16-21; 3:5-13,21-26; Efez. 2:8-10; Filip. 3:9; Żyd. 11:3-39; Jak. 2:17-26.

      Pieśni: 174, 15, 54, 124, 178, 246, 295.
      Wiersze brzasku: (60) Miej wiarę w Boga.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 1652.

      Pytania: Czy w tym tygodniu żyłem(am) przez wiarę? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>