9 maja

Manna

Przeto jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie; będąc wkorzenieni i zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak byliście nauczeni, obfitując w niej z dziękowaniem – Kol. 2:6,7

      Wśród nauczycieli fałszywych nauk, którzy są zdania, że utwierdzenie w wierze nie jest ani konieczne, ani wskazane, powszechnie panuje odczucie, że być utwierdzonym znaczy być bigotem. Tak też jest w przypadku osoby, która jest na tyle nieuczciwa w swoim umyśle, że przyjmuje i mocno trzyma się tego, czego nigdy nie potwierdziła ani zdrową logiką, ani autorytetem Biblii. Nierozumnym bigotem nie jest jednak ten, kto w szczerej wierze, w oparciu o autorytet Boga, przyjmuje Jego Słowo. Jedynie ci, którzy tak postępują, są utwierdzeni w prawdzie. Różnica między silnym i niezachwianym chrześcijaninem a bigotem polega na tym, że jeden jest utwierdzony w prawdzie, natomiast drugi – w błędzie. (R 3215)

      Przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana przez rezygnację ze swej woli i przyjęcie Jego woli za własną. Powinniśmy zawsze w tym trwać. Jesteśmy w Niego wkorzenieni, gdy jedynie z Niego czerpiemy zaspokojenie naszych potrzeb. Jesteśmy na Nim zbudowani, jeśli budujemy charakter podobny do Jego charakteru. Jesteśmy utwierdzeni w wierze zgodnie ze Słowem, gdy niewzruszenie w nim pozostajemy. Obfitujemy w wierze z dziękowaniem, gdy z wdzięcznością w niej wzrastamy.

      Równoległe cytaty: Jana 1:12; Filip. 1:27; 1 Tes. 4:1; Judy 3,20; Efez. 2:20-22; 3:17; 4:1; Kol. 1:23; 3:17; Izaj. 61:3; 1 Kor. 3:9,11; 1 Piotra 2:5; 2 Piotra 2:12; Dz. 20:32; 2 Kor. 1:21.

      Pieśni: 267, 6, 87, 113, 172, 37, 324.
      Wiersze brzasku: (11) Nasz Mistrz.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5557
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był wynik?

<<<wczoraj jutro>>>