4 maja

Manna

Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce – 1 Sam. 16:7

      Jeśli przestaniemy dostrzegać fakt, że Bóg traktuje nas z punktu widzenia woli, jeśli zaczniemy myśleć o sobie i o Boskim sposobie oceniania nas z punktu widzenia ciała, możemy być pewni, iż proporcjonalnie do tego popadniemy w ciemność, zamieszanie i zniechęcenie. Z drugiej strony nie zapominajmy też, że duch, czyli wola, traktowany jest jako żywy z powodu swej sprawiedliwości i harmonii z Bogiem. Dlatego nigdy nie bądźmy niedbali względem woli lub intencji, rządzących naszym postępowaniem w życiu, lecz pamiętajmy, że każde zaniedbanie będzie oznaczało proporcjonalną utratę duchowego życia. Posiadanie właściwych pragnień jest dla nas zawsze możliwe; tylko absolutnie lojalna wola może być przyjęta przez Boga w Chrystusie. (R 3200)

      Kryteria osądu danej jednostki mówią wiele o jej charakterze. O powierzchowności oraz omylności charakteru przeciętnego człowieka świadczy to, że swój osąd opiera na tym, co widzi na zewnątrz. Charakter Jehowy objawia się przez Jego sposób sądzenia. Nie ocenia On na podstawie powierzchownych oznak, lecz przenika istotę rzeczy i kształtuje Swoją ocenę w oparciu o to, co jest naprawdę, a nie to, co się wydaje. Wszystkie rzeczy są obnażone i otwarte przed Jego wszechwidzącym okiem. Na ile to jest możliwe, sądźmy nie w oparciu o pozory, lecz na podstawie rzeczywistości.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 10:17; 2 Kron. 19:7; Ijoba 34:19; 37:24 [Ijoba 37:23 BG]; Mat. 22:16; Jana 7:24; Dz. 10:34,35; Rzym. 2:16; 2 Kor. 10:7; Gal. 2:6; Efez. 6:8,9; Kol. 3:25; Jak. 2:1-6.

      Pieśni: 196, 198, 293, 47, 67, 74, 99.
      Wiersze brzasku: (132) Gdybyśmy tylko rozumieli.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5652
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu sądziłem(am) w oparciu o pozory czy rzeczywistość? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>