29 maja

Manna

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam; niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka – Jana 14:27

      Im bardziej zwalczamy świat, ciało i diabła, im bardziej usiłujemy pełnić wolę naszego Ojca, który jest w niebie, im bardziej dążymy do jedności i społeczności z naszym drogim Zbawicielem, im bardziej staramy się czynić to, co jest przyjemne w Jego oczach, tym więcej będziemy mieć radości i pokoju, których żaden człowiek nie może nam odebrać, a które w wyniku doświadczeń, trudności i prześladowań stają się tym słodsze i cenniejsze. „I wy teraz smutek macie; ale znów ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was” (Jana 16:22). (R 2230)

      Pokój jest odpoczynkiem serca i umysłu. Po pierwsze, wynika on ze świadomości odpuszczenia nam grzechów przez zasługę Chrystusa, co daje nam pokój z Bogiem. Po drugie, wynika ze świadomości naszej harmonii z dobrą wolą Boga w uświęceniu, co daje nam pokój Boży. Nie powinniśmy pozwolić na to, by cokolwiek usunęło pokój z naszych serc w którymkolwiek z tych dwóch znaczeń, lecz powinniśmy zachowywać nasz odpoczynek z Bogiem i w Bogu.

      Równoległe cytaty: Ijoba 34:29; Ps. 4:9 [Ps. 4:8]; 25:12,13; 85:9; 119:165; 125:1; Przyp. 3:17,24; Izaj. 26:3; 28:12; 32:2,17,18; 53:5; Mat. 11:28-30; Jana 16:33; Rzym. 5:1; 8:6; 14:17; 15:13,33; Efez. 2:14-17; Filip. 4:6,7,9; Kol. 3:15; 2 Tes. 3:16.

      Pieśni: 330, 63, 110, 99, 120, 244, 293.
      Wiersze brzasku: (203) Jeszcze chwilka.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4817
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu w pełni odpoczywałem(am) w Panu? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>