22 maja

Manna

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i zdrowego rozsądku – 2 Tym. 1:7

      Duch Pana, udzielany Jego ludowi, nie jest duchem bojaźni, lecz przeciwnie – duchem mocy, aktywności i gorliwości pobudzanej przez miłość, miłującym oddaniem dla Boga oraz pragnieniem podobania się i służenia Mu. Jest on miłującym oddaniem dla prawdy i ludu Bożego oraz pragnieniem budowania go w świętych rzeczach, jak również świadczenia dobra wszystkim ludziom, w miarę nadarzających się sposobności. Jest duchem „zdrowego rozsądku” – rozumu, który w każdym temacie jest utwierdzony i wzmocniony Słowem Pana. W najmniejszym stopniu nie bojąc się człowieka, jest mądry w osądzaniu czasów, pór i sposobów wykorzystywania energii miłości, która płonie jak ogień w poświęconym sercu. (R 2165)

      Tak jak duch bojaźni jest usposobieniem bojaźliwym, tak duch mocy, miłości i zdrowego rozsądku jest usposobieniem mocy, miłości i mądrości, tj. usposobieniem silnym, miłującym i mądrym. Bóg uwalnia nas od bojaźliwego usposobienia przez Swego Ducha, Słowo i opatrzności, za pośrednictwem których udziela nam usposobienia podobnego do Swojego własnego, w którym mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc łączą się we wspaniałej harmonii. Chwała niech będzie Bogu za taki dar!

      Równoległe cytaty: Joz. 1:5-9; Rzym 8:15; Izaj. 51:12,13; Dz. 1:8; 6:8; Efez. 1:19,20; 1 Kor. 1:24-28; 2 Kor. 12:9; Ps. 18:2; 31:24; Jana 14:15,21,24; 13:34,35; 15:12-15,17; 1 Kor. 13; Mat. 7:24,25; 25:1-9; 15:14; 16:19; Efez. 5:15-17; Kol. 3:10,16; Jak. 3:13.

      Pieśni: 95, 13, 44, 346, 266, 165, 272.
      Wiersze brzasku: (95) W rękach Twoich są czasy moje.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5093
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? Do czego one doprowadziły?

<<<wczoraj jutro>>>