2 maja

Manna

Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą – 2 Tym. 3:12

      Opozycji należy się spodziewać i bez wątpienia będzie ona trwała, aż ukończymy nasz bieg w śmierci. Cierpliwe poddawanie się tej opozycji oznacza poświęcanie własnych naturalnych upodobań do przyjaźni i przyjemności doczesnego życia oraz ponoszenie trudów jako dobrzy żołnierze dla sprawy prawdy, bez względu na to, w jakiej postaci owe trudy mogą wystąpić w trakcie usiłowania pełnienia woli Pana i wspierania sprawy Jego Królestwa. Prawdziwe trwanie w służbie Pańskiej, po pierwsze, obejmuje uważne i ciągłe studiowanie Boskiego planu; po drugie –przyswajanie ducha tego planu; oraz po trzecie – entuzjastyczną gorliwość w jego realizowaniu oraz aktywność w jego służbie, w miarę posiadanych zdolności, bez względu na cenę lub ofiarę, jakiej może to wymagać. (R 3199)

      Ci w Chrystusie Jezusie to poświęceni. Poświęcenie czyni ich ofiarnikami na rzecz sprawiedliwości w świecie, w którym korzyści są po stronie niesprawiedliwości, a straty – po stronie sprawiedliwości. Ich bieg nie może być wolny od prześladowań ze strony tych, których samolubstwo sprzeciwia się postępowaniu poświęconych. Dlatego wszyscy wierni będą prześladowani.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 49:23; Ijoba 12:4,5; Ps. 11:2; 37:32; 38:21; 44:16-19,23; Przyp. 29:10,27; Izaj. 29:20,21; 51:12,13; 59:15; Jer. 20:8; Mat. 5:10-12,44; 10:16-18,21-23,28; 24:8-10; Łuk. 6:22,23; Jana 15:18,19; 16:1,2; Dz. 28:22; Rzym. 8:17,35-37; 1 Kor. 4:9-13.

      Pieśni: 304, 47, 114, 134, 302, 312, 322.
      Wiersze brzasku: (115) Hymn Waldensów.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5116
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy pobożne życie sprowadziło na mnie prześladowania w tym tygodniu? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jak je znosiłem(am)? Jakie były rezultaty?

<<<wczoraj jutro>>>