14 maja

Manna

Opowiadając prawdę w miłości, rośnijmy w Niego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa – Efez. 4:15

      Co to znaczy rosnąć w łasce? To znaczy cieszyć się coraz większą przychylnością Pana poprzez osobistą zażyłość i społeczność ducha z Nim. Taki wzrost w łasce nie jest możliwy bez wzrostu w wiedzy, ponieważ celem takiej społeczności jest budowanie nas w doskonalszej wiedzy i zażyłości z Panem, w celu doprowadzenia nas do bliższej jedności z Boskim planem i dania nam przywileju „współpracowania z Nim” w realizacji tego planu. Jeśli więc miłujemy Pana i jesteśmy Mu posłuszni, jeśli pragniemy rosnąć w Jego łasce, Jego pisane Słowo jest przedmiotem naszego codziennego rozważania i badania. W taki sposób rośniemy w wiedzy. (R 3215)

      Misją chrześcijanina jest głoszenie Słowa Bożego. Misja ta powinna być wypełniana szczególnie z pobudek miłości bezinteresownej i powinna się nią wyrażać. Temu, kto w taki sposób przedstawia prawdę, Chrystus, nasza Głowa, daje doświadczenia, które umożliwią mu rozwój w każdym dobrym dziele, jak również osiągnięcie pełni rozwoju na swoim stanowisku oraz jako dziedzic Królestwa.

      Równoległe cytaty: Zach. 8:16; 2 Kor. 4:2; Efez. 4:25; Ps. 32:2; Jana 1:47; Rzym. 12:9; 1 Piotra 1:22; 2:2; 1 Jana 3:18; Efez. 2:21; 2 Piotra 3:18; Efez. 1:21,22; 5:23; Kol. 1:18,19; 2:19.

      Pieśni: 78, 4, 47, 74, 114, 128, 150.
      Wiersze brzasku: (227) Misja kobiety.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5977
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich rezultat?

<<<wczoraj jutro>>>