13 maja

Manna

Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej, niż ofiarować tłustość baranów – 1 Sam. 15:22

      Nasz Niebiański Ojciec życzy sobie, byśmy zwracali baczną uwagę na Jego Słowo i nawet przez chwilę nie myśleli, że możemy je ulepszyć lub że czas i okoliczności mogą zmienić stosowność okazywania Mu przez nas posłuszeństwa. Słuchajmy Słowa Pana i trzymajmy się blisko niego, nie obawiając się rezultatów, lecz wierząc, iż Ten, który nas podtrzymuje, nigdy nie drzemie ani nie śpi; że jest zbyt mądry, by błądzić; że jest w stanie sprostać wszelkim zagrożeniom, jakie mogą nas spotkać w wyniku naszego posłuszeństwa. (R 3224)

      Według naszego zrozumienia ofiara oznacza zapieranie się naszych praw podczas kładzenia na śmierć naszego człowieczeństwa w służbie Bogu. Jeśli takie samozaparcie w wysiłkach służenia Bogu dokonywane jest wbrew woli Pana, to chociaż zużywa naszą ludzką naturę, nie może zostać przyjęte przez Boga. Lepiej jest być posłusznym bez samozaparcia, niż zapierać się siebie będąc nieposłusznym. Najlepiej jednak jest składać ofiarę w posłuszeństwie.

      Równoległe cytaty: 4 Moj. 14:24; 1 Sam. 12:22; 1 Kron. 28:9,10,20; Ps. 40:6; 51:16,17; 69:30,31; Przyp. 21:3; Kaz. 5:1; Ezech. 9:5-10; Oz. 6:6; Micheasz. 6:6-8; Mat. 9:13; Mar. 12:32,33; Jana 12:26; 13:17; 14:15,21; 1 Jana 2:3-6.

      Pieśni: 1, 114, 128, 150, 196, 208, 307.
      Wiersze brzasku: (156) Służba.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5430
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu składałem(am) ofiary wbrew woli Pana czy w harmonii z nią? Czy powstrzymywałem(am) się od ofiary? W jakich okolicznościach? Dlaczego? Jak?

<<<wczoraj jutro>>>