8 lutego

Manna

O małowierny, dlaczego wątpiłeś? – Mat. 14:31

      Co należy zrobić, by przezwyciężyć ten brak wiary i uzyskać jej wzrost? Odpowiadamy, że tak jak kiedyś Apostołowie, powinniśmy się modlić: „Panie, przymnóż nam wiary”. Wtedy, działając zgodnie z tą modlitwą, każdy powinien doskonalić wiarę we własnym sercu przez: (a) ciągłe odświeżanie w pamięci Boskich obietnic, dokładne zapoznawanie się z nimi w Słowie Ojca; oraz (b) coraz głębsze uświadamianie sobie, że po zawarciu przymierza z Panem obietnice te należą do niego. W dziękczynnej modlitwie przed Panem w sercu i ustami powinien uznawać je za swoje oraz przypisywać je sobie we własnych myślach i rozmowach prowadzonych z braćmi o rzeczach świętych. (R 2642)

      Jednym z najdziwniejszych zjawisk jest wątpiący chrześcijanin. Dlaczego miałby wątpić, mając Boga doskonałego w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, zobowiązującego się przysięgą, że wszystkie rzeczy będą mu dopomagały ku dobremu? Dlaczego miałby wątpić, mając Zbawiciela, który stał się jego mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem, uzupełniającego wszelkie braki, uwalniającego od wszelkich wad, udoskonalającego w nim wszelkie dobro i przez Ducha czyniącego go kandydatem do Królestwa, zaopatrzonym we wszystko, co niezbędne do jego osiągnięcia?

      Równoległe cytaty: Ijoba 30:20; Ps. 22:3; 31:23; 42:6,7; 49:6; 73:13-17; 77:4,8-10; Przyp. 24:10; Izaj. 40:27,28; 49:14,15; Jer. 8:18; 15:18; 45:3; Treny 3:8,17,18; 5:20; Mat. 8:23-27; 14:29-31; 17:14-21; 28:17; Mar. 4:38-40; 1 Moj. 12:12,13; 2 Moj. 14:10-15.

      Pieśni: 197, 63, 110, 293, 305, 328, 330.
      Wiersze brzasku: (53) O małowierni.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5424.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu przejawiałem(am) wiarę czy zwątpienie? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>