25 lutego

Manna

Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych – Mat. 4:4

      Powinniśmy nauczyć się lekcji, że życie człowieka nie polega na obfitości posiadanych dóbr (żywności i ubioru), lecz w najpełniejszym, największym i najwyższym znaczeniu zależy od zupełnego poddania się Boskiej woli: od zwracania pilnej uwagi na każde słowo pochodzące z ust Bożych. Wszystkie napomnienia, zachęty i obietnice są potrzebne do rozwoju tych, których Bóg obecnie powołuje do życia wiecznego jako dziedziców ze Swym Synem w Królestwie. Jako uczniowie Pana Jezusa, starajmy się zatem coraz lepiej zachowywać w pamięci słowa powyższego tekstu i według nich postępować. (R 3058)

      Życie człowieka nie polega na obfitości ziemskich dóbr, którymi się cieszy. Tym, co naprawdę się liczy, zarówno w udzielaniu, jak i podtrzymywaniu życia, są nauki Słowa Bożego. Bardzo mylą się więc ci, którzy próbują podtrzymywać swoje życie grzechem, za pomocą ziemskich środków. Ponieważ dla wrażliwych i posłusznych serc Słowo Boże jest duchem i żywotem, jest ono dla nich potężne i życiodajne.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 8:3; Ps. 17:4; 19:8-12; 43:3; 107:19,20; 119:9,11,14,24,25,28,41,54,69,72, 77,81,92,93, 103,144,159,173,174; Izaj. 30:21; Jer. 15:16; Ezech. 3:3; Am. 8:11,12; Mat. 7:24-27; Łuk. 11:28; Jana 5:24,39; 15:3; 20:31; Dz. 20:32; 1 Tym. 4:5,6.

      Pieśni: 22, 332, 264, 49, 296, 79, 311.
      Wiersze brzasku: (43) On mnie prowadzi.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4896.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czym żyłem(am) w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>