21 lutego

Manna

Boś ty skałą moją i twierdzą moją; przeto przez wzgląd na imię twoje prowadź mnie i zaprowadź mnie – Ps. 31:4

      Po udzieleniu nam przez Boga pewnych lekcji i doświadczeń, z których część była naszym udziałem w warunkach spokoju i odpoczynku, Boski sposób postępowania może ulec zmianie, a oznaki Pańskiej opatrzności mogą doprowadzić do załamania się warunków, które w pewnych aspektach były zarówno sprzyjające, jak i niesprzyjające, wprowadzając nas w nowe okoliczności i warunki. Prawdziwy duchowy Izraelita nie może szemrać, narzekać ani nawet wyrażać swoich preferencji, lecz powinien szukać kierownictwa u Pana. Jeśli dostrzeże, że Boska opatrzność go prowadzi, nawet gdyby prowadziła w pustynne warunki, bardziej jałowe i niepożądane od tych, w jakich znajdował się uprzednio, powinien bezwarunkowo podążyć za Pańskim kierownictwem, i to z pieśniami wiary i ufności. (R 3060)

      Bóg, jako nasza Skała, jest naszym Obrońcą, tak jak skała wznosząca się wysoko ponad wzburzonymi falami chroni tego, kto szuka na niej schronienia przed burzą. Jako nasza Twierdza, nie tylko broni nas przed atakami nieprzyjaciół, lecz także wzmacnia w odpieraniu ich ataków i zadawaniu im jeszcze większych strat. Jako nasz Obrońca i Pokrzepiciel, prowadzi nas Swoją prawdą i opatrznością do osiągnięcia charakteru podobnego Jego charakterowi. Jako nasz Wódz, kieruje naszymi krokami, a jako nasz Przewodnik, wskazuje drogę na nieznanych nam szlakach – drogę do Królestwa.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 28:15; 49:24,25; 2 Moj. 6:6,7; 12:13,17,23; 14:29,30; 19:4; 23:20; 4 Moj. 23:23; 5 Moj. 32:4; Ijoba 1:10; Ps. 34:16,18, 20,21; 41:2-4; 46:2-8; 91; 121; 125:1-3; 146:7,8; Mat. 10:29-31.

      Pieśni: 126, 63, 67, 99, 286, 288, 293.
      Wiersze brzasku: (103) Prowadź mnie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3060.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak w tym tygodniu poddawałem(am) się Panu jako swemu Pokrzepicielowi i Przewodnikowi? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>