18 lutego

Manna

Pan, Bóg wasz, doświadcza was, aby wiedział, czy miłujecie Pana, Boga waszego, z całego serca waszego i z całej duszy waszej – 5 Moj. 13:3

      Królestwo Boże jest przeznaczone tylko dla tych, którzy przez łaskę Bożą staną się w sercu podobni do Pana Jezusa – będą miłować Boga z całego serca i z całej duszy oraz będą w stanie powiedzieć: „Panie, niech się dzieje nie moja, ale twoja wola”. Tylko stan pełnego poddania się Panu może uczynić nas odpowiednimi do Królestwa, ponieważ żaden inny stan nie oznacza zupełnego poddania się Bogu i pełnej miłości do Niego. Nie zapominajmy też, że wszystkie niebiańskie rzeczy, których „oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło”, Bóg przygotował dla tych, którzy miłują Go najwyższą miłością. (R 2257)

      Bóg poszukuje ludu wypróbowanego, doświadczonego pod względem lojalności na każdym punkcie charakteru. Z tego powodu tworzy On różne opatrzności w życiu Swego ludu, tak by wszyscy mogli zademonstrować postawę serca – czy są oddani Jemu, sobie czy światu. Błogosławiony jest chrześcijanin, który okazuje oddanie Bogu!

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 22:1-14; 5 Moj. 8:2,5; 2 Kron. 32:31; Ijoba 1:8-22; 2:3-10; Ps. 66:10-13; Dan. 12:10; Zach. 13:9; Mal. 3:2,3; 2 Tes. 1:4,5; Żyd. 12:5-11; Jak. 1:2,3,12; 1 Piotra 1:6,7; 4:12-19; Obj. 2:10.

      Pieśni: 13, 3, 38, 56, 57, 93, 179.
      Wiersze brzasku: (274) Zostaw to.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5799.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu miałem(am) doświadczenia? Jakie? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>