1 lutego

Manna

Gdy będziesz szedł w prawo lub w lewo, twoje uszy usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiące:To jest droga, idź nią – Izaj. 30:21

      Jeśli doszliśmy do rozwidlenia drogi – do pewnego kryzysu w naszych doświadczeniach – i nie wiemy, czy udać się w prawo czy w lewo, powinniśmy natychmiast zatrzymać się i nasłuchiwać tego głosu. Innymi słowy, powinniśmy od razu zwrócić się do Słowa Pana i poprzez rozważanie jego przykazań, zasad oraz ilustracji dotyczących powodu naszego zakłopotania starać się poznać wolę Pana, prosząc także o kierownictwo Jego Ducha i usiłując doprowadzić umysł do postawy pełnej miłości, uległości i ufności. (R 1753)

      Słowem z tyłu mówiącym są nauki Pism Starego i Nowego Testamentu. Nauki te mają zastosowanie do wszystkich okoliczności i doświadczeń życiowych. Krocząc po ścieżce życia, powinniśmy więc zwracać się po instrukcje do tych cudownych nauk, pewni, że one właściwie skierują nasze kroki na drogi mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy.

      Równoległe cytaty: Łuk. 11:28; 8:21; Mat. 7:21-29; Jak. 1:21-27; Kol. 2:2; 3:16; Żyd. 1:1,2; Izaj. 66:4; Efez. 5:26; 1 Tes. 2:13; 2 Tes. 2:14,15; 2 Tym. 3:15-17; Żyd. 2:1-3; 4:2,12; 1 Piotra 2:2; 2 Piotra 3:1,2; 1 Jana 2:14; Judy 17; Obj. 1:3; Żyd. 6:4-6; 10:26-29; 2 Piotra 2:20-22.

      Pieśni: 49, 22, 79, 154, 296, 315, 306.
      Wiersze brzasku: (85) Oto moja wola wobec ciebie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4881.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu postępowałem(am) zgodnie ze Słowem? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>