8 listopada

Manna

Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremnie – 2 Moj. 20:7

      Chociaż przykazanie to nie zostało dane duchowemu Izraelowi, z łatwością możemy zauważyć, jak jego duch odnosi się do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za własne. Święte imię Głowy należy do wszystkich poświęconych. Ta myśl powinna pobudzać nas do wielkiej staranności. Jakże stosownym jest, byśmy mówili sobie samym: „Muszę uważać, by nie brać imienia Pana nadaremnie, by oceniać zaszczyt, godność i odpowiedzialność mojego stanowiska jako Jego przedstawiciela i ambasadora na świecie. Będę postępował rozważnie, starając się, o ile to możliwe, nie przynosić hańby temu imieniu, lecz przeciwnie, oddawać mu cześć w każdej myśli, słowie i czynie”. (R 3329)

      Imię Boga oznacza Jego nazwę, naturę, charakter, reputację, cześć, urząd i słowo. Jako przedstawiciele Boga, poświęceni biorą Jego imię we wszystkich tych aspektach – obecnie tymczasowo, a po zmartwychwstaniu na stałe i na wieczność. Branie Jego imienia nadaremnie oznacza zaniedbywanie lub niewłaściwe używanie przywilejów, które jako przedstawiciele Boga otrzymujemy w wyniku poświęcenia. Kto więc jest niewierny w poświęceniu, bierze imię Boga nadaremnie. Natomiast ten, kto jest wierny ślubom poświęcenia, bierze imię Boga właściwie i zgodnie z jego celem. Takie postępowanie powinno być naszym codziennym dążeniem.

      Równoległe cytaty: 3 Moj. 19:12; 22:32; 24:10-16; 5 Moj. 4:10; 5:29; 10:12,20,21; Joz. 24:14; 1 Sam. 2:30; Ijoba 21:14; 40:2 [w B.G. – 39:35]; Przyp. 30:8,9; Rzym. 12:1; Mat. 10:22; 25:14-29.

      Pieśni: 278, 14, 196, 224, 277, 198, 8.
      Wiersze brzasku: (81) Wierz w dobre sprawy Boże.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5404
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co w tym tygodniu czyniłem(am) z Boskim imieniem? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>