7 lipca

Manna

Oto Baranek Boży – Jana 1:36

      Wszyscy słudzy Pańscy powinni zwracać uwagę na Pana, a nie na samych siebie. Niech każdy z nas skieruje swoją energię na wskazywanie ludziom Baranka Bożego, a nie siebie. Skromność jest klejnotem, bez względu na to, gdzie się ją spotyka; jest jedną z łask Ducha, którą wszyscy z poświęconych Panu powinni się starać w wielkim stopniu rozwinąć i dobrze wypolerować. Pamiętajmy, że naśladowanie Jezusa, w najlepszym tego słowa znaczeniu, oznacza postępowanie Jego ścieżkami; usiłowanie, by w miarę możliwości postępować tak, jak On postępowałby dzisiaj; czerpanie lekcji z tego, co On czynił i mówił osobiście, oraz z instrukcji, które pozostawił nam przez Apostołów, odnoszących się do współuczestniczenia w Jego cierpieniach oraz drogi do chwały i nagrody w Jego Królestwie. (R 2417)

      Chrystus jest Barankiem Bożym, ponieważ jako niepokalany został wybrany dziesiątego dnia Nisan, a jako baranek paschalny – czternastego Nisan skazany na śmierć za lud Boży. Jak baranek poddał się śmierci; a Jego krew, pokropiona na nadproża i odrzwia Domu Bożego, powstrzymuje rękę wtórej śmierci przed wyrządzeniem nam szkody. Mamy przywilej spożywania Jego pieczonego ciała z przaśnym chlebem szczerości i prawdy oraz gorzkimi ziołami prześladowań itd., stojąc przepasani i obuci, z laską w ręku, w drodze do antytypicznego Kanaanu.

      Równoległe cytaty: Izaj. 45:22; 65:1,2; Żyd. 12:2; 1 Moj. 22:7,8; 2 Moj. 12:3; Izaj. 53:7; Jana 1:29; Dz.8:32; 1 Piotra 1:19; Obj. 5:6-14; 14:1,4; 19:7-9; 21:14,22,23; 22:1,3.

      Pieśni: 190, 5, 28, 168, 178, 157, 155.
      Wiersze brzasku: (20) Ustawiczna pomoc.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4998
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu patrzyłem(am) na Baranka Bożego? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>