6 lipca

Manna

Jest człowiek, który się boi Pana? Nauczy go drogi, którą miałby obrać – Ps. 25:12

      Nie do nas należy nadzór nad próbami i trudnościami, jakie mogą nas spotykać. Do nas należy uczynienie pełnego poświęcenia samych siebie Panu i pozostawienie Jemu decyzji odnośnie tego, jak wielkie mają być nasze próby i udręki, jak wielkie ofiary w postępowaniu zgodnie z Jego kierownictwem. Pan może uznać, że niektórzy wymagają szczególnych prób bardziej niż inni oraz że rzeczy, które dla jednych byłyby wielkimi próbami i oznaczałyby wielkie ofiary, dla drugich, z powodu większej miłości do Pana i Jego sprawy oraz większej gorliwości w służbie, ofiara ta może być, jak to Apostoł wyraża o swej własnej, „krótkim i lekkim uciskiem, który przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały”. (R 2416)

      Bać się Pana znaczy czcić Go, a człowiek, który czci Boga, jest Mu posłuszny z miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Takiego człowieka Bóg podejmuje się uczyć drogi życia, kierując jego sercem i umysłem tak, by unikał i odrzucał ścieżki zła, a miłował i wybierał ścieżki sprawiedliwości. Jeśli nasza cześć dla Boga jest prawdziwa, możemy bezwarunkowo ufać, iż On uczyni naszą ścieżkę jasną; a nasza wiara spełni się.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 4:10; 10:12,20,21; Joz. 24:14; 1 Sam. 2:30; 12:24; 2 Kron. 19:7; Ps. 2:11; 4:5; 25:13,14; 33:8,18; 34:8,10,12; 89:8; 103:13; 145:19; Przyp. 1:7; Izaj. 8:13; Mat. 10:28; Dz. 13:16,26; 2 Kor. 7:1; Żyd. 12:28; Obj. 11:18.

      Pieśni: 145, 11, 45, 55, 83, 46, 136.
      Wiersze brzasku: (103) Prowadź mnie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 2208
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia mające związek z tym tekstem? Jak zostały wykorzystane? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>