4 lipca

Manna

Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? – Izaj. 53:1

      W obecnym czasie Kościół powołany jest po to, by pozwalać światłu świecić i w ten sposób sprowadzać na siebie prześladowania, by znosić prześladowania dla sprawiedliwości, aby być przez nie należycie wyćwiczonym w cierpliwości, braterskiej uprzejmości, współczuciu i miłości – wobec prześladowców i wszystkich ludzi. Niech więc wszyscy, którzy widzą tę nagrodę i światło Boskiej chwały świecące na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa, będą wierni warunkom, powołaniu i służbie Ojca. Niech ci wszyscy zwracają uwagę na posługę (służbę), którą im powierzono, i nie ustają. Niech się nie zniechęcają, bez względu na to, czy ludzie chcą ich słuchać, czy nie, czy myślą lub mówią o nich źle. Niech pamiętają, że gdy próby się skończą, będą składać sprawozdanie przed samym Panem, kiedy to będzie On zgromadzał Swoje klejnoty. (R 2413)

      Lud Boży przynosi naszej biednej upadłej rasie poselstwo, które bardzo rozwesela serce oraz pod każdym względem jest przystosowane do jej potrzeb. Jak nieliczni są jednak ci, którzy przyjmują je do dobrego i prawego serca! Istotą tego poselstwa jest Chrystus ukrzyżowany, moc i mądrość Boża, lecz z powodu nieprzyjmowania tego poselstwa świat nie może rozpoznać Chrystusa jako potężnego Przedstawiciela Jehowy. Nie powinniśmy być zniechęceni z powodu niewiary świata, ponieważ właśnie w taki sposób widzi on chrześcijańskie uczniostwo.

      Równoległe cytaty: Jana 1:7,12; 12:38; Rzym. 10:16,17; Jana 7:5; 1 Kor. 1:18,19,24; 2:8; 2 Kor. 4:3,4; Mat. 11:25; 13:13-15; 16:17; Rzym. 1:16,17.

      Pieśni: 116, 70, 260, 54, 23, 49, 315.
      Wiersze brzasku: (80) W Jego cudowną światłość.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3589
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu świadczyłem(am) o Panu? W jakich okolicznościach? Jak przyjęto moje świadectwo? Jaki skutek wy­­warło ono na mnie i na drugich?

<<<wczoraj jutro>>>