31 lipca

Manna

Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie – 1 Kor. 3:13

      Apostoł mówi o czasie ognistych prób. Przyrównując wiarę oraz uczynki gorliwego chrześcijanina do domu zbudowanego ze złota, srebra i drogich kamieni, oświadcza, że ogień tego dnia, przy końcu obecnego Wieku, wypróbuje jakiego rodzaju jest robota każdego człowieka. Ogień ten strawi wszystko z wyjątkiem prawdziwej struktury wiary i charakteru. Powinniśmy pamiętać, że takie lojalne charaktery nie powstają nagle, w ciągu kilku godzin czy dni – „jak grzyby po deszczu” – lecz są wynikiem stopniowego rozwoju, twarde i silne jak drzewo oliwne. (R 2494)

      Tekst ten odnosi się tylko do poświęconych. Jego dzień w ogólnym znaczeniu obejmuje Wiek Ewangelii, lecz szczególnie odnosi się do jego końca, dnia dzisiejszego. W tym czasie Pan postanowił dopuścić ogniste próby na cały Swój lud. Wśród nich są straty, rozczarowania, opóźnienia, ograniczenia, pomijania, wady nasze i drugich, kary, trudy, niedostatki, opozycje, zaprzeczanie, zmęczenie, choroby, ból, smutek, prześladowanie, błędy oraz pokusy. One niezawodnie objawią, czy ktoś należy do Pana całkowicie, częściowo czy wcale. Szczęśliwi jesteśmy, jeśli nasza robota jest „złotem i srebrem” Boskiej prawdy oraz „drogimi kamieniami” Chrystusowego charakteru, który wytrzymuje próby.

      Równoległe cytaty: Kaz. 12:14; Mal. 3:2,3; Mat. 7:22-27; 12:36,37; Mar. 4:22; Łuk. 2:35; 12:2,3; 1 Kor. 3:12,14,15; 4:5; 1 Piotra 1:7; 4:12.

      Pieśni: 119, 93, 230, 63, 228, 305, 67.
Wiersze brzasku: (169) Kuszony i wypróbowany.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5916
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jaką szczególną próbę miałem(am) w tym tygodniu? Czy objawiła ona złoto, srebro i drogie kamienie czy raczej drewno, siano i słomę? Jak zostałem(am) przez nią wyćwiczony(a)?

<<<wczoraj jutro>>>