3 lipca

Manna

Stawiałem Pana zawsze przed oczami swymi; a ponieważ on jest po prawicy mojej, nie będę poruszony – Ps. 16:8

      Kto zupełnie pogrzebał swoją własną wolę w woli Pana, nie doznaje zawodu, lecz w każdej sprawie życiowej wiarą widzi Boskie prowadzenie i kierownictwo, a także słyszy Słowo Pana, zapewniające go, że „wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Bożego powołani są”. Jednym z dowodów osiągnięcia w pełni rozwiniętego stanu serca jest zdolność cierpliwego przyjmowania przez nas opozycji wielkiego przeciwnika, świata oraz własnego ciała – bez narzekania, bez szemrania, radośnie – jako elementów ćwiczącego nas doświadczenia z ręki wszechwiedzącego i miłującego Pana. (R 2411)

      Dzieci Boże stawiają Boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach życia. Kiedy ich interesy są w konflikcie z Pańskimi, poświęcają własne pragnienia na rzecz Pana. Pan jest zatem celem ich wszelkich wysiłków. On jest ich głównym ulubieńcem. Miłuje też ich ponad wszystkich innych. Stoi po ich stronie i w żaden sposób nie pozwoli im upaść w ich stałości i stanowisku przed Nim.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 15:2; 5 Moj. 10:12; 13:3; Ps. 37:4; 45:11; 66:8,9; 73:25,26; 91:14; Izaj. 12:2; 33:22; Dan. 3:17; Mar. 12:29-33; Rzym. 8:35-39; Judy 24.

      Pieśni: 176, 177, 165, 339, 114, 307, 228.
      Wiersze brzasku: (291) Nasz Ojciec przy sterze.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4060
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak w doświadczeniach tego tygodnia stawiałem(am) Pana na pierwszym miejscu? Jak chroniło mnie to przed upadadaniem?

<<<wczoraj jutro>>>