24 lipca

Manna

Wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego – Jak. 5:16

      Społeczność z Panem w modlitwie wzmacnia zaufanie w Pański nadzór nad naszymi sprawami; wzmacnia wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego Słowa; podnosi świadomość Jego kierownictwa w przeszłości i teraźniejszości; wzmacnia miłość do wszystkich braci w Chrystusie; oraz wzbudza troskę o ich powodzenie i duchowy postęp. W ten sposób modlitwa ściśle i czynnie utożsamiana jest z postępem w sprawach duchowych, w rozwijaniu owoców Ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. (R 2692)

      Sprawiedliwym człowiekiem jest ten, kto jest zarówno usprawiedliwiony, jak i poświęcony. Jako taki, ma on dostęp do Ojca – w Chrystusie, przez jednego Ducha – w pełni upewniony, że jego modlitwy, zanoszone w imieniu i przez zasługę Chrystusa, będą wysłuchane. Jego modlitwy są zatem skuteczne w uzyskiwaniu Boskiej odpowiedzi; są też żarliwe, gdyż wypływają z gorących pragnień zdobycia tego, co uwielbi Boga w Chrystusie.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 9:18-20; Joz. 10:12; 1 Sam. 12:18; 2 Król. 20:2-5; Ps. 10:17; 34:16; 145:18; Przyp. 15:29; 28:9; Jana 9:31; 1 Jana 3:22.

      Pieśni: 1, 35, 50, 218, 323, 239, 274.
      Wiersze brzasku: (50) Ufaj Mu bardziej.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5744b
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: O co modliłem(am) się skutecznie w tym tygodniu? Jak pokonywałem(am) pojawiające się przeszkody?

<<<wczoraj jutro>>>