13 lipca

Manna

Sam szatan przemienia się w anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakoby w sług sprawiedliwości – 2 Kor. 11:14,15

      Na pytanie, jak szatan mógłby być zainteresowany świadczeniem dobra, odpowiadamy, że przeciwnik przyjmuje szatę anioła światłości i miłosierdzia nie po to, by prowadzić do Światłości świata, do krzyża Chrystusowego i do Biblii, lecz po to, by od nich odprowadzać do innej nadziei zbawienia i do innego nauczyciela, by – jeśli tylko byłoby to możliwe – zwieść nawet wybranych. Pamiętajmy, że słowa naszego Pana wskazują, że kiedy sprawy dojdą do stanu, gdy szatan będzie wypędzał szatana i leczył choroby, będzie to wyraźnym dowodem, że jego tron się chwieje i chyli ku upadkowi; innymi słowy, będą to ostatnie wysiłki zwodzenia przez przeciwnika. (R 2667)

      W szatanie mamy wroga poddającego próbie nasze serce. Pozostawieni sami sobie i bez pomocy, w konflikcie z nim bylibyśmy jak karły w ręku olbrzyma, a to z powodu jego wielkiej przebiegłości. On jest tak przebiegły, że może spowodować, by dobro wydawało się być złem, a zło – dobrem. Dla swoich samolubnych celów sprawia, że jego słudzy wydają się być sługami sprawiedliwości, tak by – gdyby tylko było to możliwe – zwieść nawet wybranych. Z powodu zawsze zwodniczych knowań – jego własnych lub jego sług – powinniśmy więc nieustannie czuwać.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 3:1-5, 13-15; Jana 8:44; 2 Kor. 11:3,4,13; 2 Tes. 2:9; Obj. 12:9; 20:1-3,7-9; Dz.20:29-31; Rzym. 16:17; Gal. 1:8; Filip. 3:18,19; 2 Tym. 3:1-9; 2 Piotra 2; 1 Jana 4:1-6; 2 Jana 7-10; Judy 4-19; Obj. 2:2,13-15,20-24.

      Pieśni: 49, 22, 296, 311, 315, 332, 343.
      Wiersze brzasku: (99) Moja modlitwa.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5799
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu szatan i jego słudzy usiłowali mnie zwieść? Jak? Poddałem(am) się czy odniosłem(am) zwycięstwo? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>