12 lipca

Manna

Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie – Jana 8:36

      Prawdziwi uczniowie, zważający na Słowo Wielkiego Nauczyciela i we wszelkich sprawach pozostający Jego uczniami, są uwalniani nie tylko od przesądów i ignorancji, lecz także od służenia grzechowi, otrzymując w zamian zdolność właściwego oceniania swoich naturalnych słabości i wad oraz zdolność oceniania Boskich myśli – prawdy. W wyniku tego ich wolność jest wolnością, która ich błogosławi, a nie szkodzi; która prowadzi do pokory zamiast pychy i chełpliwości; niesie cierpliwość zamiast gniewu; rodzi wielkoduszność i życzliwość zamiast złośliwości i samolubstwa; sprowadza radość i pokój zamiast niezadowolenia i rozgoryczenia ducha. Zaprawdę, tylko Syn może uczynić nas prawdziwie wolnymi. (R 2438)

      Syn Boga jest wielkim Wyzwolicielem. On uwalnia najbardziej pożałowania godnych niewolników z najbardziej przygniatającej niewoli (szatana) i z rąk najbardziej okrutnych gnębicieli (grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, śmierci i piekła). On obdarza uwalnianych najwyższym rodzajem chwalebnej wolności – wolności, która pragnie czynić wolę Bożą; która z najczystszych pobudek wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa prowadzi do wiecznego życia. Wszystko to jest darem Jego miłości, możliwym dzięki najbardziej wyjątkowej ofierze i służbie zapisanej w kronikach historii ludzkości.

      Równoległe cytaty: Izaj. 49:24-26; 61:1-3; 63:4; Łuk. 4:18; Jana 8:31-35; Rzym. 7:22,23; 8:2; 2 Kor. 3:17; Gal. 3:28; 5:1; Kol. 3:11; 1 Jana 1:7-9; Obj. 1:5; 5:9.

      Pieśni: 246, 54, 15, 132, 194, 255, 95.
      Wiersze brzasku: (87) Krótka rozmowa z Jezusem.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5506
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia w zakresie chrześcijańskiej wolności? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>