3 kwietnia

Manna

Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości – Rzym. 13:12

      Uczynkami ciemności są wszelkie uczynki, które po dokładnym zbadaniu nie otrzymałyby pochwały w świetle nowej dyspensacji, gdyby była ona w pełni wprowadzona. Pamiętajmy, że należymy do nowej dyspensacji, a nie do starej. Dlatego powinniśmy żyć w zgodzie ze swym obywatelstwem i odpowiedzialnością wobec Księcia Światłości, a w opozycji do księcia ciemności, jego uczynków i sposobów postępowania. (R 3181)

      Noc ponurego panowania szatana nad ziemią jest bliska końca. Zbliża się dzień radosnego panowania Chrystusa. Jako lud Boży, powinniśmy odrzucać każdy uczynek i każdą cechę przesiąkniętą duchem przeciwnika, a uzbrajać się we wszelką prawdę i łaski Ducha Pana. Tym sposobem odpowiednio potwierdzimy, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego oraz pięknie zamanifestujemy nasz patriotyzm, i to ku Bożemu zadowoleniu.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 6:5,11; 8:21; Ps. 51:7; Przyp. 20:9; Kaz. 7:20; Izaj. 1:5,6; 51:1; 64:6; Jer. 17:9; Mat. 7:17; 15:19; Jana 3:19; Rzym. 1:21-32; 3:9-19,23; 6:6,19,20; Gal. 5:17,19-21; Efez. 4:17-22; 5:11; Kol. 3:8; Efez. 6:12-18; 1 Tes. 5:8; Jana 3:21; 15:2-8; 2 Kor. 9:8; Gal. 6:4,7-9.

      Pieśni: 192, 266, 82, 130, 13, 200, 272.
      Wiersze brzasku: (226) Pole bitwy.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5768.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu odrzucałem(am) zło, a oblekałem(am) się w dobro? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>