29 kwietnia

Manna

Będzie mnie wzywał, a wysłucham go; będę z nim w utrapieniu, wyrwę i uwielbię go – Ps. 91:15

      Zawsze mamy błogosławiony przywilej zanoszenia naszych smutków i utrapień do Pana, Bo On wie, Jak usunąć gorycz z życia niedoli.Czyni to, pokazując nam przez doświadczenie, jak marne są wszystkie ziemskie rzeczy oraz jak zupełnie nie są w stanie zaspokoić pragnień duszy ani pocieszyć zranionego ducha. Wtedy pojawia się myśl, że bez względu na to, jak dokuczliwe są nasze doświadczenia, niedługo się skończą; a jeśli im na to pozwolimy, wyrobią w nas błogie owoce sprawiedliwości oraz rozwiną silny i szlachetny charakter, zdyscyplinowany w przejawianiu pełnej samokontroli, życzliwym liczeniu się z innymi, cierpliwym znoszeniu utrapień oraz praktykowaniu lojalności pełnej miłości, wierności i ufności względem Boga. (R 1937)

      Przywilejem chrześcijan jest modlenie się do Boga przez Chrystusa, by w ten sposób w każdej chwili mieć przystęp do Boga w modlitwie. Mają oni zapewnienie, że otrzymają łaskawą odpowiedź. Bóg jest też z nimi ze Swoim współczuciem, miłością i pomocą we wszystkich ich utrapieniach. Bóg na pewno wyzwoli ich z ucisku, gdy tylko ten osiągnie zamierzony cel. W czasie ucisku jest On ich podporą, a w Swoim chwalebnym Królestwie przygotował dla nich najwyższe zaszczyty możliwe do osiągnięcia.

      Równoległe cytaty: Ijoba 14:14,15; Ps. 27:8; 50:15; 145:18; Mat. 6:6; 7:7,8; Jana 16:23-26; Dan. 12:1-3; Ps. 21:3,5; 107:6,7; 2 Tym. 4:8,18; Obj. 2:7,10,17,26,27; 3:4,5,12,21.

      Pieśni: 19, 35, 41, 72, 120, 204, 310.
      Wiersze brzasku: (19) Zawsze do Jezusa.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5757.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z myślą powyższego tekstu? Jak jego zapewnienia wpłynęły na mnie?

<<<wczoraj jutro>>>